• +420 775 757 710
  • info@anderil.cz
Sleek & Beautiful
Sleek & Beautiful

ZKUŠENOSTI

Využíváme desetileté zkušenosti svých pracovníků, kteří jsou odborníci ve své profesi, tak abychom předešli zbytečnému zdržení.

Sleek & Beautiful

POROZUMĚNÍ

Pozorně nasloucháme požadavkům svých klientů, které pečlivě konzultujeme s týmem našich pracovníků, tak abychom jsme našli nejefektivnější řešení dané zakázky.

Sleek & Beautiful

KOMUNIKACE

Každý přijatý úkol splníme přesně, včas a účinně si se zákazníkem vzájemně vyměňujeme informace.

ANDERIL SE

Anderil SE je menší, pružná, dynamická firma poskytující obchodním partnerům služby v oblasti staveb, od roku 2010 na celém území České republiky. Hlavním nosným programem činnosti je provádění inženýrských staveb pro občanskou a průmyslovou výstavbu, zejména, kanalizací, zpevněných ploch, komunikací, pozemních objektů parkovišť, chodníku a odstavných ploch, úpravy toků, terénní úpravy, úklidové práce a veškeré další práce související s realizací výše uvedených prací. Našimi zákazníky jsou objednatelé z veřejné i soukromé sféry.

Sleek & Beautiful

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Specializujeme se na pokládku zámkové dlažby všech druhů, obrubníků a další chodníkové úpravy.

Sleek & Beautiful

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Provádíme výkopové práce strojní i ruční, pokládku inženýrských sítí a další.

Sleek & Beautiful

TERENNÍ ÚPRAVY

Zajišťujeme povrchové úpravy terénů, čištění přírodních nánosů a veškeré vzhledové úpravy.

Sleek & Beautiful

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Zajišťujeme úklid stavebních prací, s ohledem na životní prostředí a ekologickou likvidaci.